Kumulatiivinen rikoshaitta rikoshaittakertoimen mukaan / Rikoshaitta vs. ehdottomat vankeusrangaistukset

Rikoshaittakertoimen laskeminen, esimerkkinä RL 21:5 Pahoinpitely

Taulukko laskelman taustalla olevista tiedoista